Конфиденциалност


  Вашата конфиденциалност в интернет е много важна за Онлайн Сълюшънс. Задължени сме да запазваме конфиденциалността на личната информация (която изискваме от вас, за да можем да ви дадем възможността да участвате в панела). Наша главна цел е да превърнем участието Ви в он-лайн маркетингови проучвания приятно преживяване. Нашите он-лайн маркетингови проучвания нямат за цел да Ви продават продукти или да искат пари от Вас

  Пазим личната ви информация, използвайки най-добрите софтуер и хардуер, техники, методи и процедури.

  Целта на тази политика за конфиденциалност е да ви запознаем с начините, по които събираме, съхраняваме и предпазваме информация свързана с вас, а и за да можете да разберете правата си във връзка с тази информация.

Каква информация се изисква и с каква цел

  При регистрацията си в Онлайн Сълюшънс Вие доброволно предоставяте лична информация (име, адрес, телефонен номер и e-mail) удостоверяваща Вашата самоличност, която ние съхраняваме. Друг начин за получаване на информация е чрез проучванията.

  При участието Ви в проучвания, ние събираме вашите отговори, обединяваме ги с отговорите на другите участници и предоставяме резултатите на нашите клиенти. Вашите отговори се предоставят в общ, анонимен вид, което означава, че информацията по никакъв начин няма да носи или дава лични данни за Вас.

      Използваме Вашия e-mail, за да Ви изпращаме покани за он-лайн маркетингови проучвания и да Ви известяваме за новини относно Онлайн Сълюшънс.

      Използваме Вашето име и адрес, за да Ви изпратим наградите получени от участие в проучвания.

      Използваме личната информация получена чрез проучванията, за да анализираме резултатите.

      Чрез информацията за Вас се потвърждава Вашата самоличност и адрес. При установяване на грешна или подвеждаща информация имаме право да прекратим членството Ви в Онлайн Сълюшънс. Mоже да използваме информация като e-mail, дата на регистрация, IP адрес с цел проверка достоверността на нашия списък от e-mails при поискване от Доставчик на Интернет услуги.

Лица под 14 години

  Онлайн Сълюшънс не събира Лична Информация от лица под 14 години освен с изричното съгласие на техен родител/настойник. Ние насърчаваме родителите/настойниците на лица на и под 14 години редовно да проверяват и контролират децата си при употребата на e-mail и други дейности в интернет пространството.

Конфиденциалност

  Онлайн Сълюшънс полага големи усилия за да защити конфиденциалността на самоличността, предпочитанията и всяка друга информация, която сме изискали от Панелистите. Ние никога няма съзнателно да дадем достъп до тази информация на никой извън Онлайн Сълюшънс. Ние правим сериозни инвестиции в своя сървър, база данни, резервна база данни, защитна стена и технологии за закодиране, за да защити информацията, която изискваме от нашите играчи. Всички служители на Онлайн Сълюшънс са задължени да спазват условията на тази Политика за Конфиденциалност. Политиката за Конфиденциалност задължава тези служители да пазят информацията на Панелистите стриктно конфиденциална. Задължението остава и след като служителят напусне нашата Компания. Вие също трябва да се включите в процеса по защита на вашата информация. Вашата парола за Онлайн Сълюшънс е конфиденциална и ви препоръчваме да не я разкривате на никого, и да не давате възможност на никой да я разкрие.

Граници на Конфиденциалността

  В изключителни ситуации (ако се изисква по закон, съдебна заповед и др.) личната Ви информацията може да бъде предоставена на трета страна, за което ще бъдете своевременно уведомени!

Използване на бисквитки

  В този Сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

  Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

  Имате възможността да приемате или отказвате бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но чрез настройка във вашия браузър можете, ако искате, да ги отказвате. Ако решите да отказвате бисквитките, може да не използвате изцяло интерактивните функции на този сайт или други сайтове, които посещавате.

Съгласие с Политиката по Конфиденциалността

  При присъединяването към Онлайн Сълюшънс, вие се съгласявате с условията на тази ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Може да променим нашата Политика за Конфиденциалност в определен момент, така че ви предлагаме отвреме навреме да преглеждате тази страница отново. Ако направим някакви промени в нашата политика по конфиденциалността, ще изложим промените тук. Ако продължите да използвате софтуера на Онлайн Сълюшънс след промяна в политиката ни, това се счита за съгласие с нея и промените в нея.

Кои сме ние?

Онлайн Сълюшънс ЕООД

Политиката по Конфиденциалността е последно преработена на 1 Август 2011 г.